Privacyverklaring

Ingangsdatum: 21-03-2022

Privacybeleid voor EnergieProgramma.com

Op EnergieProgramma.com, toegankelijk via https://www.EnergieProgramma.com, een van onze belangrijkste prioriteiten is de privacy van onze bezoekers. Dit privacybeleidsdocument bevat soorten informatie die wordt verzameld en geregistreerd door EnergieProgramma.com en hoe we deze gebruiken.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld en/of verzameld op EnergieProgramma.com. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd om te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd om deze te verstrekken, wordt u duidelijk gemaakt op het moment dat we u vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u naar keuze verstrekt.

Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen we u om uw contactgegevens vragen, waaronder items zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder:

 • Onze website aanbieden, exploiteren en onderhouden
 • Onze website verbeteren, personaliseren en uitbreiden
 • Begrijp en analyseer hoe u onze website gebruikt
 • Ontwikkel nieuwe producten, services, functies en functionaliteit
 • Met u communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, ook voor klantenservice, om u te voorzien van updates en andere informatie met betrekking tot de website, en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • Stuur je e-mails
 • Fraude opsporen en voorkomen

Logboek bestanden

EnergieProgramma.com volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en maken deel uit van de analyse van hostingservices. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocoladressen (IP-adressen), browsertype, internetprovider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/exitpagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en webbakens

Net als elke andere website maakt EnergieProgramma.com gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Privacybeleid van advertentiepartners

U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid van elk van de advertentiepartners van EnergieProgramma.com te vinden.

Advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op EnergieProgramma.com, die rechtstreeks naar de browser van gebruikers worden verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt, te personaliseren.

Houd er rekening mee dat EnergieProgramma.com geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Privacybeleid van derden

Het privacybeleid van EnergieProgramma.com is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom raden we u aan om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectieve websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Onder de CCPA hebben Californische consumenten onder andere het recht om:

 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verzamelt, de categorieën en specifieke soorten persoonlijke gegevens bekendmaakt die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Verzoek dat een bedrijf alle persoonlijke gegevens over de consument die een bedrijf heeft verzameld, verwijdert.
 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, de persoonlijke gegevens van de consument niet verkoopt.
 • Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

We kunnen uw persoonlijke informatie als volgt delen voor zakelijke of commerciële doeleinden:

 • Dienstverleners: We kunnen uw informatie delen met externe contractanten, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die verplicht zijn om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Verkoop of overdracht van bedrijf of activa: We kunnen tijdens de normale bedrijfsvoering activa verkopen of kopen. Als een andere entiteit ons of een van onze activa overneemt, kan informatie die we over u hebben verzameld, worden overgedragen aan die entiteit. Bovendien, als een faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt aangespannen, kan dergelijke informatie worden beschouwd als een bezit van ons en kan het tot de overgedragen activa behoren.
 • Marketingpartners en andere derde partijen: EnergieProgramma.com genereert geen inkomsten met uw informatie. EnergieProgramma.com kan uw informatie delen met onze online en e-mailadverteerders of andere externe leveranciers die we gebruiken en die cookies, pixeltags, webbakens, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën kunnen leveren voor gebruik op onze sites of andere websites om te beheren en te verbeteren onze online- en e-mailadvertentiecampagnes. In de afgelopen twaalf maanden heeft EnergieProgramma.com op deze manier persoonlijke informatie gedeeld.
 • Naleving van wetten: We kunnen toegang krijgen tot uw informatie en deze vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief het reageren op dagvaardingen, gerechtelijke procedures of verzoeken en onderzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Onze rechten afdwingen: We kunnen uw informatie vrijgeven om onze servicevoorwaarden af ​​te dwingen of toe te passen (zie https://www.EnergieProgramma.com/terms.html) en andere overeenkomsten, onder meer om de beveiliging van onze Services, servers, netwerksystemen en databases te beschermen.
 • Veiligheid: We kunnen uw informatie inzien en vrijgeven als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en kredietrisicovermindering.
 • Geaggregeerde of anonieme niet-persoonlijke informatie: We kunnen geaggregeerde, anonieme of geanonimiseerde niet-persoonlijke informatie delen met derden voor hun marketing- of analysedoeleinden.
 • Ander: We kunnen uw informatie delen zoals aan u beschreven op het moment van verzamelen.

AVG Gegevensbeschermingsrechten

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Het recht op inzage – U heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding in rekening brengen.
 • Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat wij informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Het recht om te wissen – U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – Je hebt het recht om te verzoeken dat we de gegevens die we hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan jou, onder bepaalde voorwaarden.
 • Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het internetten. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.

EnergieProgramma.com verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie verwijderen.

Contact opnemen

help@EnergieProgramma.com

Contact opnemen